Terleme Tedavisinde Cerrahi İşlemler

Terleme Tedavisinde Cerrahi İşlemler

Bireysel şartlar için uyarlanan diğer tüm tedaviler denendikten sonra etkili sonuç alınamazsa, doktorunuz aşırı terleme için terleme tedavsini bir seçenek olarak değerlendirebilir. Terleme tedtedavi etmek için kullanılan birkaç farklı cerrahi işlem türü vardır. Ter bezlerinin çıkarıldığı lokal cerrahi işlemler ve endoskopik thorasik sempatektomi (ETS) bunlar arasında yer alır. Özellikle ETS, sıklıkla ciddi ve geriye döndürülemez dengeleyici terlemeye neden olması nedeniyle son çare olarak değerlendirilir.

Lokal Cerrahi Uygulamalar

Lokal cerrahi işlemler (cerrahi işlemin terleme bölgesinde yapılması nedeniyle lokal olarak adlandırılır) eksizyon, küretaj ve liposuction, aşırı koltuk altı terlemesini tedavi etmek için kullanılabilir. Eksizyon yönteminde ter bezleri kesilerek çıkarılır. Benzer şekilde, küretaj yönteminde ter bezleri kazınarak çıkarılır. Liposuction yönteminde ise, ter bezleri emilerek çıkarılır. Dermatologlar genellikle bu tekniklerden iyi sonuçlar almaktadır.

Endoskopik Thorasik Sempatektomi (ETS)

ETS cerrahisinde hekimler omurgadan ter bezlerine giden sinir sinyallerinin iletimini kesmek suretiyle bu sinir sinyallerinin ter bezlerini çalıştırmasını engellemeye çalışırlar.

İşlem, hastaya genel anastezi uygulanarak yapılır. Koltuk altının alt kısmında göğse bir minyatür kamera yerleştirilir. Cerrahların aşırı aktif ter bezleriyle bağlantılı sinir yollarını kesebilmesi veya tahrip edebilmesi için akciğer geçici olarak boşaltılır. Bu işlem kalıcıdır ve şu anda işlemi tersine çevirmek için bilinen bir teknik yoktur.

Cerrah bu işlemi vücudun bir tarafında tamamladıktan sonra, aynı işlemi diğer tarafta uygular. ETS, aşırı terleyen avuç içlerini ve bazen aşırı terleyen avuç içlerini ve koltuk altlarını tedavi etmek için kullanılır.

Dengeleyici Terleme

Dengeleyici terleme, ETS cerrahi işleminin yan etkisi olarak sırtta, göğüste, karında, bacaklarda, yüzde ve kalçalarda oluşan aşırı terlemedir. Bu yan etki ciddidir; çünkü orijinal terleme problemi kadar veya daha fazla şiddette olabilir.

Dallas, Texas’taki Medical City Hospital’da 121 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, ETS işlemi yapılan hastaların %80’inden fazlasında dengleyici terleme oluştuğu görülmüştür. Benzer şekilde, Danimarka’da Aarhus Üniversitesinde yürütülen bir çalışmada, koltuk altı terlemesi için ETS işlemi yapılan hastalardan %90’ında dengeleyici terleme görüldüğü, bunların yarısının terleme nedeniyle gün içinde elbiselerini değiştirmek zorunda kaldıkları bildirilmiştir.

Cerrahi İşlemin Etkili Şekilde Kullanılması

Cerrahi işlemi düşünmeden önce, hastalar ve hekimleri reçeteli güçlü ter kesici ürünler, iyontoforez, antikolinerjik ilaveli iyontoforez, Botoks enjeksiyonları ve bu tedavilerin kombinasyonları dahil mevcut diğer tüm tedavi seçeneklerini denediklerinden emin olmalıdır.

Ayrıca, hastalar ve hekimler cerrahi işlemin avantajlarını ve dezavantajlarını ciddi şekilde karşılaştırmalı ve işlemin ciddi riskleri konusunda bilgilenmelidir. ETS cerrahisinden sonra yüksek komplikasyon riski ve bu problemlerin yarattığı ETS sonrası göreli olarak düşük memnuniyet oranları nedeniyle, ETS’nin hiperhidroz’u tedavi etmek için olsa olsa nadiren kullanılabileceğini savunan çok sayıda hekim vardır.

Cerrahi işleme başvurmadan önce bir dermatologla görüşmeniz tavsiye edilir. Dermatologlar, cerrahi olmayan etkili seçenekler tavsiye edebilir ve ETS yerine bir lokal cerrahi işlemi önerebilirler.

Sorun Cevaplayalım