Leke Tedavisi

Leke Tedavisi

Derinin Kahverengi Lekelerinde Tedavi Yaklaşımı

Derideki kahverengi lekelerde farklı tedavi seçenekleri kullanılmaktadır. Tedavi seçimi sorunun türü, deri içindeki derinliği, yaygınlığı, kişinin deri özelliklerine (genelde deri rengi, lekelenmeye yatkınlık, kullandığı ilaçlar gibi…) ve yaşam şekline göre değişmektedir.

Başlıca leke tedavi yöntemlerimiz;

Öncelikle lekelerin tanımını yaparak başlayalım.

Kahverengi lekeler genelde derinin rengini üreten hücreleri olan melanositlerden salgılanan melanin pigmentinin belli alanlarda yoğunlaşmasıyla oluşurlar. Bazı durumlarda ise bir ben veya iyi huylu deri kitlelerinin bir parçası olabilir. Bu sorunları dermatoloji uzmanları muayene ve özel ışık sistemleri ile inceleyerek tanılar ve tedavi planlarlar.

Lekeler başlıca doğumsal ve edinsel (sonradan oluşan lekeler) olmak üzere ikiye ayrılırlar. En sık karşılaşılanlardan bahsedecek olursak;

Doğumsal Lekeler ve Tedavisi

Sütlü Kahve Lekesi

Sütlü Kahve Lekesi (Café au Lait, CALM)

Deri yüzeyinde açık kahverengi lekelerdir. Vücudun herhangi bir yerinde çıkabilirler. Bazen kalıtsal bir hastalık olan Nörofibromatosisin parçası olabilirler. Başlıca tedavi tekniği Q-SW lazerlerdir. 532 nm Nd-Yag, 694 nm Ruby veya 755 nm Alexandrite lazerler başlıca tedavi seçenekleridir. CALM lekeleri tedaviye rağmen bazı vakalarda nüks edebilir. Bu nedenle geniş alanlı lekelerde tedavi yaklaşımım öncesinde dar alanda küçük bir test alanı tedavisi yapılır ve 4-8 hafta sonra kontrol sonrası sonuçlar iyi ise diğer alanlar da tedavi edilir. Tedavi sonrası klasik yara bakımı kurallarına göre (Bkz. sayfa sonunda genel operasyon sonrası bakım) tedavi edilir.

Mongol Lekesi

Mongol Lekesi

Bel bölgesinde mavimsi renkte farklı boyutlarda lekelerdir. Bir ben türüdür. Q-SW 1064 nm Nd-Yag lazerle tedavi edilir. Basit krem anestezi altında yapılmaktadır. Çocukluk dönemi vakalarında kısa süreli damardan anestezi ile hasta uyutulur ve tedavi ancak öyle tamamlanır. Bu tür lekelerde bebeklik veya çocukluk döneminde tedaviyi daha fazla öneriyoruz. Çünkü deri bebeklik döneminde daha incedir, tedavi alanı daha dardır ve deri daha açık renklidir. Bu dönemde yapılan tedaviler daha başarılı olur.

Ota Nevüs

Ota Nevüs

Genelde yüz bölgesinde yerleşen mavi, kahverengi deri altı lekelerdir. Bir ben türüdür. Başlıca tedavi yaklaşımı Q anahtarlı lazerle tedavidir. 694 nm Ruby, 1064 nm Nd-Yag lazerler başlıca tedavi seçenekleridir. Genelde 4-8 seans arası tedavi gereklidir. Göz altı tutulumlu vakalarda göz çevresinde yanıt daha az olmakla birlikte vakların büyük çoğunluğunda kozmetik olarak sorun azalır. Başarı %80’ler civarındadır.

Doğumsal Benler

Doğumsal Benler

En sık görülen doğumsal lekelerdir. Büyük çoğunluğu risksiz olmakla birlikte doğumsal benlerden malin değişim riski vardır. Bu nedenle aralıklı dermoskopik kontroller gereklidir. Risk taşımayan fakat, kozmetik olarak sorun yaşatan uygun doğumsal benlerde 694 nm Ruby lazer ile tedavi yapılabilir.

Edinsel Lekeler ve Tedavisi

Çil Lekeleri

Çil Lekeleri (Efelid)

Deri yüzeyinde küçük kahverengi lekelerdir. Güneşlenme sonrası oluşurlar. Genel yerleşim yeri yüz el sırtları ve ön kollardır. Çok açık tenli kişilerde yaygın tüm vücudu tutan lekelenmeler görülmektedir. Zararsız lekelerdir. Kozmetik olarak sorun edilirlerde tedavi uygulanabilir. Tedavi seçimi sorunun yaygınlığına göre belirlenir. Az sayıda olan sorunlarda Q-SW lazerler ile (532nm, 694 nm v, 755 nm) veya IPL ile tedavi edilebilir. Yaygın efelikli vakalarda kimyasal peelingi daha fazla öneriyoruz. Orta düzeyde TCA (triklor asetik asit) ile yapılan peelingler ile deri tek renkli ton farklılıkları azalmış hale getirilebilir. İş gücü kaybı az olmasını isteyen vakalarda enzimatik peeling yöntemleri tercih edilir.

Yaşlılık Lekeleri

Yaşlılık Lekeleri (Lentigo Senilis, Lentijin, Liver Spot)

Yaşla birlikte deri yüzeyinde beliren düz keskin sınırlı kahverengi lekelerdir. Basitçe çillerin daha büyük olanları denilebilir. Güneşin kroniketkisi ile oluşurlar. Yüz, eller ve ön kollar en sık görülen bölgelerdir. Kötüye dönme riski yoktur. Tedavsinde krioterapi, kimyasal peeling veya Q-anahtarlı 532nm veya 694 nm Ruby lazerler kullanılır. Tedavi seçimi ten rengi, sorunun yaygınlı gibi etkenlerle ilişkilidir. Benim kişisel tedavi tercihim bu tür lekelerde altın standart lazer olan Q SW 694 nm Ruby lazer uygulamasıdır.

Seboreik Keratoz

Seboreik Keratoz

Derinin selim karakterli tümörleridir. Farklı yoğunluklarda kahverengi, deriden kabarık, toplu iğne başından 3-4 cm çaplı kitlelere ulaşabilen deri dokularıdır. En sık yüz, saçlı deri, boyun, gövde ve kol bacaklarda olurlar. Kendiliğinden gerilemez aksine genişlerler. Kalıtsal yatkınlığa bağlı olarak bazı kişilerde daha sık görülürler. Birden çok sayıda çıkan ve hızı gelişen vakalarda gastro enteroloji konsültasyonu da istiyorum. (Çünkü sindirim sistemi de deriye benzer fakat özelleşmiş bir epitel dokusudur. Seboreik keratozun yaygın ve ani başlayan olgularında sindirim sisteminde deridekine benzer tümöral değişimler olabilir ve bu değişimler bazen malign (kötü huylu) sorunlara dönme riski taşıyabilir). Seboreik keratozların habis değişim potansiyeli çok düşük olsa da vardır. Fakat dermatolojik muayene ve dermoskopik bakı ile tanı doğrulanarak tedavi edilebilir. Sıklıkla başvurduğumuz tedavi yöntemleri Krioterapi, Lazer peeling, 532 nm LP Nd-Yag veya 694 nm Ruby lazerdir. Seboreik keratozlarlarda nüks görülebilir. Olduğu takdirde benzer tedaviler tekrarlanır.

Melasma Hamilelik Lekeleri

Melasma (Kloasma, Hamilelik Lekeleri)

Melasma özellikle kadınlarda derinin en sık görülen üçüncü edinsel lekesidir. Fakat diğerlerine nazaran en zor tedavi edilenidir. Melasma en sık yüz yerleşimlidir. Yüzde üst dudak, yanaklar ve alın en sık lekelenen alanlardır. Kış aylarında lekenin rengi açılmakla birlikte yaz aylarında koyulaşır ve yeni alanlara dağılır. Genelde renk açıcı kremler ve güneş koruyucu ürünler ile birlikte tedavi edilirler. Fakat nüks çok sıktır. Melasma tedavisinde lazerler de çok denenmiş olmakla birlikte kalıcı başarı elde edilememiştir. Biz de yaklaşık 7 yıldır farklı lazer tedavileri denemekle birlikte benzer olumsuz sonuçlar görmemiz nedeniyle melasma sorununda lazer tedavilerini en son seçenek olarak görüyoruz. Bizim tedavi yaklaşımımız sorunun şiddetine göre enzimatik peeling ile başlayan ve ev tedavileri ile devam eden 3 aylık başlatıcı tedavi ve ardından gerekirse renk açıcı mezoterapi, C vitaminli peeling veya maske uygulamaları, zemininde damarsal bir sorun saptanırsa Pulsed Dye lazer tedavileridir. Yani tedavi tamamen hastanın özelinde sorunun düzeyine göre şekillenir. Melasma tedavisinde %100 kalıcı çözüm maalesef olmamakla birlikte bu tedavi yaklaşımımız ile birçok vakamızda yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz.

Edinsel Benler

Edinsel Benler

Hemen her insanda doğum sonrası ben sorunu olur. Benlerin çıkış nedeni bilinmiyor. Fakat büyük çoğunluğu iyi huylu olan bu deri değişimleri bir evrimle belirir, olgunlaşır ve zaman içinde bu evrim bazen çok uzun sürebiliyor ve et benlerine dönüşürler. Benler bazen estetik bir sorun haline gelebilir. Bu durumda tedavileri ya tamamen cerrahi çıkartım ile yada lazerler yardımı ile kısmi olarak yok edilirler. Fakat benlerin kötü huylu deri sorunlarına dönüşme riski de vardır. Bu nedenle benler tedavi öncesi tecrübeli bir dermatolog tarafından dermoskopik olarak incelenmeli ve risksiz olanlar estetik tedaviye alınmalıdır. Lazerle ben silme işleminde 694 nm Ruby lazer kullanıyoruz. Bu yöntemle tedavi edilen benler genelde renkli ve düz deriden kabarıklığı olmayan benlerdir. Et benleri ise lazer peeling ile yok edilir.

ABNOM Edinsel Benign Ota Nevüs Benzeri Lekeler

ABNOM (Edinsel Benign Ota Nevüs Benzeri Lekeler)

Bu tanımlama otan nevüse benzeyen fakat ileri yaşlarda beliren lekeler için kullanılan bir terimdir. Bu tür lekelerde Q-SW 694 nm Ruby ve 1064 nm Nd-Yag lazerler ile yapıyoruz. Genelde 5-8 seanslık uygulamalar ile çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz.

Becker Nevüs

Becker Nevüs

Genelde gövde veya kol bacakta görülen kahverengi, kılların kalın koyu renkli olduğu ben olarak isimlendirilen edinsel (sonradan oluşan) lekelerdir. Bu sorunda tedavi edilmesi gereken kaçak bahis iki farklı sorun bulunmaktadır. Birincisi kalın oyu renkli kıllardır. Bu kılları 1064 nm Nd-Yag lazer ile lazer epilasyon yada iğneli epilasyonla tedavi ediyoruz. Ciltteki koyu lekeyi ise 694 nm Q-SW Ruby lazer ile tedavi ediyoruz.

Nevus Spilus

Nevus Spilus

Edinsel bir leke olan bu ben türünde Q-SW 694 nm Ruby veya 532 nm Nd-Yag lazerler ile tedavi ediyoruz. Nevus spilus’ta uygulana lazer tedavileri genelde yüz güldürücü sonuçlar verir. İlaç reaksiyonları sonrası oluşan lekeler, veya herhangi bir tedavi sonrası oluşan lekelenmelerde Q-SW 1064 nm Nd-Yag lazer tedavileri ve renk açıcı mezoterapi uygulamaları ile lekeleri açmaya çalışıyoruz.

Bu yazıda ismi anılmamış birçok deri lekesinde de benzer leke tedavi yaklaşımları ile çözümler sunmaya çalışıyoruz.

Uygulama Öncesi

  • Tedavi alanı olabildiğince açık renkli olmalı, güneşten en az 15 gün ideali 6 hafta korunmalıdır.
  • Tedavi öncesi kan sulandırıcı olarak nitelenen ilaçlar kesilmelidir.
  • Tedavi alanı temizlenmelidir.

Tedavi Sonrası Bakım

  • Uygulamalar sonrasında kabarıklık, şişlik ve deri renginde koyulaşmalar olacaktır. Bu süreçte soğuk uygulama, rahatlatıcı soğuk ıslak kompresler ve size önerilecek epitelizan yatıştırıcı kremleri tarife uygun olarak kullanmanız uygun olur.
  • Yüz bölgesi uygulamalarında özellikle gece çift yastıkla yatılması yüzde oluşabilecek şişlikleri azaltmada ilk 48 saatte etkili olur.
  • Deri uygulamalar sonrasında çok hassaslaşır. Bu nedenle temizliğinde yumuşak temizleyiciler kullanılmalı ve ılık su ile durulanmalıdır.
  • Tedavi alanı 6 hafta güneş ve solaryum gibi yapay ışık kaynaklarından korunmalıdır.
    Sorun Cevaplayalım