Yaşlanan Boyuna Multimodal Yaklaşım

BOYUN GÖRÜNÜŞÜ günümüzde estetik alanın temel ilgi alanlarından biridir; yaşlanma ile bu alanda çok modlu bir yaklaşımla ele alınması gereken birçok değişiklik oluşur. Gençlerde boyun, pürüzsüz, kırışıksız cilt,lekesiz, çizgisizdir. Yaşlanma sürecinde cilt dokusunda gözle görülür değişiklikler olur, deri altını döşeyen platysma olarak isimlendirdiğimiz kas kalınlaşır, kullanıma göre boyunda bantsı yapılar halini alır. Yağ katmanındaki değişikliklere bağlı olarak çene altında sarkma gözlenir.

Bunun yanında derinin destek katmanında elastikiyet kaybı ve kollajen desteğinde azalma deride gevşek, kırışık görünüme ve yatay çizgilenmeye neden olur. Güneşin etkisi ile yine boyunda kızartılı, kahverengi lekelenmeler oluşur.

Estetik hastasında boyun analizi yapılırken dikkate alınması gereken üç spesifik parametre vardır:

  • Cilt gevşekliği/sarkma derecesi (kırışıklık oluşumuyla birlikte/olmadan): yaşlanma ilerledikçe birbirine paralel uzanan ince çizgiler olarak görünür
  • Kolye çizgileri: cilde kazınmış yatay kırışık çizgileri. Yaşla birlikte derinleşmeye ve daha belirgin görünmeye eğilimlidirler ve yaşlanmanın ilk belirtisi olarak ortaya çıkarlar.
  • Platismal bantlar: Platisma yaşla birlikte büzülür ve bu da bölgedeki keskin çene hattının ve dikey boyun bantlarının körelmesine neden olur.

Bu parametreler kullanılarak boyun üç ayrı gruba ayrılabilir:

Grup 1: kolye çizgili veya kolyesiz derinin dokusal değişiklikleri (artan gevşeklik)
Grup 2: Grup 1 olarak, platismal bantlar ve/veya çene hattı konturu kaybı ile
Grup 3: Kolye çizgileri, platisma kalınlaşması ve ileri cilt gevşekliği/sarkması ile + Grup 2 olarak.

Bu farklı grupları tedavi ederken, tedavide de farklılıklar söz konusudur.

GRUP 1: Yüksek yoğunluklu hyaluronik asit enjeksiyonları ideal tedavidir.
Bu uygulama ile iki seansta anlamlı elastikiyette düzelme, gerginlikte artış sağlanır. Sonrasında 6-8 ay ara ile tedavi tek seans olarak tekrarlanır.
GRUP 2: BOTULİNUM TOKSİN VE Yüksek yoğunluklu HA enjeksiyonları
Öncelikle botulinum toksinle platysma kası gevşetilir. Beraberinde Yüksek yoğunluklu HA enjeksiyonu yapılır. Bir ay ara ile iki nadiren üç seans uygulama ister. Botulinum toksin altı ayda bir tekrarlanır. HA enjeksiyonu ihtiyaca göre 6-8 ay ara ile tekrarlanır.

GRUP 3: BOTULİNUM TOKSİN VE Yüksek Yoğunluklu HA
Bu gruba botulinum toksin A ile gurp ikidekine benzer bir tedavi uygulanır. 15. ve 45. günde Kanül yardımıyla deri ile platysma arasına HA enjeksiyonu yapılır. Bu uygulamalarla kademeli düzelme elde edilir.

Ben tüm hastalarımda BBL HERO ile boyun dekolte bölgesine güneşin yarattığı olumsuzlukları gidermek ve lekesiz, pürüzsüz bir boyun bölgesi geri kazanımı amacıyla ayda bir kez uygulama yapıyorum. Bu kombinasyonla daha gergin, berrak, elastikiyet artışı olan bir deri elde ediyoruz.

Sonuç Olarak;

Vücudun yüzden sonra en ön planda olan kısmı olan ve yüzün estetiğini tamamlayan boyun bölgesi sorunların şiddetine göre uygun tedavi ile ve bir düzen dahilinde tedavi edilirse ve belli aralarla gözlemlenip tekrar tedavi uygulanırsa hep gergin, parıltılı, lekesiz, elastikiyeti sağlanmış bir deri elde edilmiş olur.

Yaşlanan Boyuna Multimodal Yaklaşım